Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Zalai Falvakért Egyesület

Projektjeink

Nők vidéken - Zalában
2021. február 1 - 2021. október 31-ig.

Mi a projekt célja? Várhatóan hogyan-miként fog fejlődni, bővülni a felsorolt partnerekkel és más civilekkel való helyi együttműködés a tevékenységek eredményeként?

Nők vidéken hálózat célja a vidék életképességének erősítése a hálózati együttműködések kialakításával. 2019-2020-ban, az egyeztetési folyamatban elkészült a cselekvési terv. Ennek alapját az egész megyére kiterjedő hálózat létrehozása alapozta meg. A hálózat tagjait kérdőívvel szólítottuk meg, és személyes, később online találkozások (tréning, műhely, képzés) tapasztalatain állítottuk össze a cselekvési tervet. Ennek megvalósítását indítjuk el és valósítjuk meg a projektidőszak (2021.október31.) végéig. A hangsúlyt a személyes találkozásokra helyezzük, ugyanakkor kialakítjuk/megtartjuk/bővítjük az online kommunikáció kereteit is: Pl: online levelező hálózat, facebook csoport, a projektet beillesztjük a ZFE honlap szerkezetébe. Működésbe hozzuk a 36 fős kapcsolati hálót, ezzel egy közösségi hálózat lehetősége kínálkozik. A partnerek  - ez a gyakorlat bevált – a saját lokalitásukban építik a kapcsolataikat, szervezőerőt és kapacitásokat bíztosítanak, helyben. A személyes kapcsolati hálóban már most tudjuk - lesznek változások, ugyanakkor új bekapcsolódások is igérkeznek.  Bővülő hálózati lehetőséget ad a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvánnyal való együttműködés és a ZFE női jogok témában a Holland Nagykövetség támogatásával megvalósuló programja.  

Mit fognak csinálni a projekt során, milyen tevékenységeket terveznek?

• A kibővült kör tagjainak egy bemutatkozó űrlapot készítünk. Ebben kérjük, hogy fogalmazza meg azokat a területeket, amelyekben ő szívesen vállal szerepet, valamint mutassa be azokat az ügyeket, amelyekkel foglalkozik, vagy foglalkoztatják, valamint szívesen kapnánk képet arról a településről, közösségről, amelyben él. 
• Kapacitások felmérése, lehetőségek feltárása, a bemutatkozó űrlap, és a helyi tudás alapján.
• Nyilvánosság fórumainak kialakítása: facebook, ZFE holnapszerkezetbe illesztés kialakítás, levelező hálózat, vándorműhely.
• A programidőszak alatt legalább három találkozó szervezése: VÁNDORMŰHELY.  Helyszín, téma, előadó, a hálózat tagjainak ajánlásával. A házigazda lehetőséget kap a bemutatkozásra és a témához kötődően előadót is hívunk. 

 

A kérdőíves kutatás során 36 nőt kérdeztünk meg Zala megyében, akik szívesen tesznek a vidékért, szeretnének fejlődni, tanulni, kapcsolatot építeni. A kérdőív célja volt, hogy választ kapjunk arra, hogy mivel lehet előmozdítani hölgytársaink aktivitását, milyen módon tudnak hozzájárulni a helyi közösségek fejlesztéséhez, továbbá mely területeken keresnek együttműködési lehetőségeket és támogatást.

Nők vidéken_kutatás kiértékelése_2020.

Nők vidéken _kutatás prezentáció_2019-2020

Galéria

Záró értékelés_Zalaegerszeg_2021.10.25.

Vándorműhely_Zalaszentlászlón - 2021.10.08.

Vándorműhely Becsvölgyén - 2021.08.06.

Vándorműhely Kisgörbőn - 2021.07.02.

 

Fókuszcsoportos projekt nap-2020.03.14.-Lenti

Nők vidéken – 2019. nyarán így gondoltuk!

1. A projektpartnereink által is érzékelt és megerősített tény, hogy a zalai kisközösségek aktivitását, ügyek kezdeményezését, azok felkarolását jellemzően nők teszik. Tevékenységük és hatásuk nem csak a saját környezetükben erős, de hajlandóságot mutatnak, igényt megfogalmaznak és együttműködéseket indítanak. Mindezt azért, hogy saját erőforrásaikat újra töltsék, motivációjukat, közösségi és hálózati kapcsolataikat megerősítsék, tudásukat tökéletesítsék és közösségeik hatását, befolyását növeljék. Az elmúlt két, három évben érzékelhetően a saját ügyekben és problémamegoldásokban a civil aktivitás Zala megyében is nyomokat hagy. A szabdalt, aprófalvas településhálózatú megyében a kisközösségek egymásba kapaszkodása létkérdés, annak érdekében, hogy ne belső perifériahelyzetünket erősítsük, hanem tudásunkat, hálózati kapcsolódásokkal erősítsük, leküzdjük a térbeli hátrányokat és azt a gyakori érzetet, hogy innovációban alulmaradunk. A vidék megmaradását a képességmegtartó népességben látjuk.

2. Tevékenység(1): Munkacsoport létrehozása: 5-7 fős csoport a projektpartnerekből, akik a projektidőszak alatt egyeztetnek, terveznek, megvalósítanak, visszacsatolnak.
Tevékenység (2): saját kutatás indítása, az aktuális problémák és kérdések azonosítása az adott területen. Elsődleges módszere: online kérdőív, másik módszer: fókuszcsoport.
Tevékenység (3) cselekvési terv kidolgozása a kutatás, az interjú, az online lekérdezés tapasztalatira alapozva – kibővített munkacsoporttal. A cselekvési terv kidolgozásába bevonjuk az online interjúzás során megkérdezett és ebben részt vállaló személyeket.
Tevékenység (4) a hálózat létrehozása, működési feltételeinek és módjainak meghatározása (ez már a cselekvési terv része, de a megvalósításban valószínűleg eddig tudunk eljutni a rendelkezésre álló időben.)

3. A partnerek min. 2-2 főt megneveznek, akik együtt vagy egymást helyettesítve részt vesznek a munkacsoport munkájában, képviselik a hálózati együttműködést a saját szervezetükben, a saját térségükben. A partnerek gondoskodnak arról, hogy a kérdőív (online) eljusson a potenciális célcsoporthoz és vissza is érkezzen. Részt vesznek a kérdőív összeállításában tesztelésében. A kérdőív összeállítás és a fókuszcsoportos interjú, valamint az összegzés elkészítésének szakmai felelőse: Felelős Generációk Egyesülete. Hálózati együttműködés kapcsolatrendszerét a Zalai Falvakért Egyesület dolgozza ki. Adatgyűjtés: minden partner szervezet. Adatvédelem: ZFE, Online felületek, levelező hálózat létrehozása: Mesés Hetés közössége, kommunikáció: Keszthelyi Városvédők Egyesülete

4. Amikor az 5 szervezet aktívjaival leültünk, úgy találtuk, hogy 25-30 a vidék kisközösségeiért felelősséget vállaló nőt azonnal meg tudunk szólítani. A projekt lendületével sokszínűvé hálózatot kívánunk létrehozni. Szeretnénk megtalálni és megkérdezni azokat, akik: szakemberek, művészek, integrált tudással, hazai és nemzetközi tapasztalattal bírnak, egyetemekről, fejlesztő csapatokból, vállalkozásokból, civil közösségekből érkeznek, zalai gyökereik vannak, vagy akik lakóhelyüket választva találtak zalai kisfalvakra, városokra és találtak vagy szeretnének otthonra találni. Olyan nők, akik szeretnének tenni, hasznosnak lenni, fejlődni, ismerkedni, kapcsolatot építeni, gyökeret verni…”együtthatni”.

Időkeret: 10 hónap 2019. augusztustól, 2020 májusig

A megvalósítást az Ökotárs Alapítvány Civil Térkép programja segíti.

Zalai Falvakért Egyesület

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 47-51.
Telefon: +36 92 511 260
Mobil: +36 30 348 8765, Mobil: +36 30 997 1681
E-mail: zalafalu kukac t-online.hu zalaifalvak kukac gmail.com