Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Zalai Falvakért Egyesület

Egyesületünkről

A Zalai Falvakért Egyesület települési önkormányzatok, civil szervezetek, tenni akaró magánszemélyek együttműködése 1990 óta.
Az Egyesület 1990. február 2-án alakult meg 33 taggal, 19 jogi személy (4 községi tanács, illetve elöljáróság, művelődési intézmények, szervezetek) és 14 magánszemély akaratából.
Ma az egyesületnek 287 tagja van: 146 önkormányzat, 12 szervezet, 129 magánszemély, közülük 84 falugondnok, ők alkotják a falugondnoki tagozatot. (2020.01.01.-i adat)
2020. február 2-án lesz 30 éve, hogy megalakult a Zalai Falvakért Egyesület. 
Büszkén mondhatjuk el, az eltelt évtizedek alatt egyesületünk fontos szerepet játszott a vidékfejlesztésben, a közösségfejlesztésben és a szociális fejlesztésekben.  Létrehozta az első kistérségi együttműködéseket, kiépítette a zalai falugondnoki hálózatot, elindította a vidékfejlesztési szakemberek együttműködésének műhelysorozatát. 
Elsőként nyitottunk a megyében önkéntes központot, elindítottuk az önkéntes vándortáborokat és hálózatba szerveztük az amerikai önkénteseket fogadó családokat. Felhívtuk a figyelmet a kisfalvakban élők esélyhátrányaira, esélyprogramokat indítottunk a nők számára. 
Együttműködéseket és kapcsolati hálót hoztunk létre hazai és nemzetközi partnerekkel. Számos közösségi kezdeményezést segítettünk sikerre –interjúkkal, felmérésekkel, beszélgetésekkel, tanulmányutak és tapasztalatcserék szerzésével, a helyi gazdaság szereplőivel, a közösségek aktív alakítóival.
Céljaink változatlanok, a vidékfejlesztés, a vidéken élő lakosság életfeltételeinek javítása, harmóniában a vidéki környezet és a táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható adottságait. Hiszünk az összetartó, befogadó és közösségi alapú társadalom erejében, melyhez a közösségi munka, valamint az önkéntesség, az aktív állampolgárság, az európaiság eszméjének elterjesztésével, megerősítésével járulunk hozzá. Ennek érdekében párbeszédeket kezdeményezünk, segítjük az információáramlást, részt veszünk helyi közösségek fejlesztésében és innovatív programok életre hívásában. 

KÖZÖSEN A ZALAI VIDÉKÉRT! 
Az első 30 év
A ZFE munkássága 1990-2020 között
Közösségi munka a zalai falvakban - a Zalai Falvakért Egyesületben
Parola- közösségi fejlesztőmunka folyóiratában megjelent cikk (2017. november)
Közösségi tevékenységek a Zalai Falvakért Egyesület vállalásában
A közösség dícsérete, 25 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete kiadványban megjelent cikk (2014. szeptember)
Az egyesület 25 éve képekben.
A 2015. március 21.-én Zalabérben megtartott, 25 éves évfordulóra készített PowerPoint diabemutató.

Zalai Falvakért Egyesület

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 47-51.
Telefon: +36 92 511 260
Mobil: +36 30 348 8765, Mobil: +36 30 997 1681
E-mail: zalafalu kukac t-online.hu zalaifalvak kukac gmail.com