Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Zalai Falvakért Egyesület

Falugondnokság
Szakmai továbbképzések, OJKF felület használata prezentáció_2024.07.10.
Szakmai továbbképzések, az Online Jelentkeztetési és Képzésszervezési Felület (OJKF) használatának bemutatása, részletek a prezentációban.Szakmai műhely, online, 2024. 07.10-én 
Biztonságosan, szabályosan, gazdaságosan_2024

A 2024. május 22--én Szentgyörgyváron megtartott szakmai műhelyprogramon elhangzott előadás

Gyermekek biztonságos szállítása érdekében_2022

Kulcsszavak: kísérő, gyermekszállítást jelző tábla

Szakmatámogatás és szakmafejlesztés Zala és Vas megyében a falugondnoki szolgálatok körében_2022

A Zala és Vas megyében kialakított szolgáltatási rendszer konzorciumának vezetője a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti. 
Az itt működő szakmatámogatási és szakmafejlesztési központ tevékenységében - 2022. májusától, konzorciumi partnerként – részt vesz a Zalai Falvakért Egyesület is. 

Segédlet a falugondnoki és tanyagondnoki szolgálatok indításához és működéséhez_2022.04.05.

A falu- és tanyagondnoki szolgálatok működési keretei, személyi és tárgyi feltételei, a falugondnoki munka dokumentációja, a falu- és tanyagondnoki munka a szolgáltatások tükrében, együttműködési területek, kompetencia határok, adatvédelem, falugondnoki hálózat, falugondnok egyesületek, jogszabályok, szakmai anyagok

Tevékenységnapló_2022.04.05.

Tevékenységnapló minta és kitöltési útmutató a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához

Falugondnoki, tanyagondnoki munkakörben dolgozók működési nyilvántartásba vételéről_2022

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, valamint a javítóintézetben szakmai munkakörben dolgozó és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek működési nyilvántartásba vétele kapcsán az alábbiak szerint szükséges eljárni.

Ajánlás szakmai program készítéséhez a szociális ellátást biztosítók számára

Az anyag tanulmányozását ajánljuk az újonnan induló falugondnoki szolgálatok szakmai programjának elkészítéséhez, a régebbi szolgálatok programjának aktualizásához, frissítéséhez.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet előírja, hogy a szociális szolgáltatóknak, intézményeknek rendelkeznie kell szakmai programmal – így a falu-és tanyagondnoki szolgálatoknak is.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya elkészítette a Szakmai Program készítéséhez támogatást nyújtó Ajánlást, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóváhagyott. Az ajánlás a szociális ellátást biztosítók számára kíván segítséget nyújtani a működésüket megalapozó szakmai dokumentum elkészítéséhez. 
forrás: 
http://szocialisportal.hu 
https://www.tamogatoweb.hu

Segédanyag a nyilvántartásba vételhez, a mellékletek kitöltéséhez

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000.(VIII.4) SZCSM rendelet mellékleteinek kitöltéséhez a 2018-ban történt jogszabályváltozások alapján

Normatíva 2023.

- A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás támogatásának összege: 5.142.300 Ft/szolgálat

A falu - és tanyagondnoki alapképzés oktatási programja

-Készítették: Bódy Éva, Csörszné Zelenák Katalin, Sándor Lenkei Aida, Szarvák Mónika, Szeder-Kummer Mária

 Hol szervezhető falugondnoki szolgálat és tanyagondnoki szolgálat 2021. január 1-től?

- 2021. január 1-től ezer lakosnál kisebb településeken működtethető a falugondnoki szolgálat. A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.

Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban

- Az útmutatót az Emberi Erőforrások Minisztériuma adta ki 2020.március 18-án. Forrás: Szociális Ágazati Portál

 A falugondnoki szolgálatok szakmai programjáról
(SZGYF - 2020.01.29. Tófej)

- Jogszabályi háttér, alapelvek, formai követelmény, célcsoport, szolgáltatási elemek... A cikkben található PPT Matolcsi Papp Zoltán, szakértő módszertani referens előadásának főbb elemeit tartalmazza.

Falugondnok és a betegszállítás - 2019.

- Milyen esetekben szállíthat beteget a falugondnoki szolgálat

Falvakvak, tanyák segítői - Szociálispolitikai Szemle - 2018

- Szerzők: Ghyczy Gellért, Szeder-Kummer Mária 
  Megjelent: Szociálispolitikai Szemle különszám: Szemle Könyvek 4. 2018.

 

Zalai Falvakért Egyesület

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 47-51.
Telefon: +36 92 511 260
Mobil: +36 30 348 8765, Mobil: +36 30 997 1681
E-mail: zalafalu kukac t-online.hu zalaifalvak kukac gmail.com