Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Zalai Falvakért Egyesület

Falugondnokság
Falugondnokok nyilvántartásba vételéről_2020

Munkakörhöz szükséges képesítési előírások, bejelentési kötelezettségről, adatváltozások közlése, munkaviszony megszűnése, nyilvántartó kötelezettségei, továbbképzési pontok megszerzése

Segédanyag a nyilvántartásba vételhez, a mellékletek kitöltéséhez

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000.(VIII.4) SZCSM rendelet mellékleteinek kitöltéséhez a 2018-ban történt jogszabályváltozások alapján

Tevékenységnapló 2020.

Kitöltési útmutató a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához

Engedélyezés, nyilvántartás, ellenőrzés - 2020 

-Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó iratok. 5. melléklet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez - hatályos: 2020. január 1-től

A falu - és tanyagondnoki alapképzés oktatási programja

-Készítették: Bódy Éva, Csörszné Zelenák Katalin, Sándor Lenkei Aida, Szarvák Mónika, Szeder-Kummer Mária

Normatíva 2020.

- A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás támogatásának összege: 4.250.000 Ft/szolgálat

 Hol szervezhető falugondnoki szolgálat és tanyagondnoki szolgálat?

- 2020. január 1-jétől a legfeljebb 800 lakosú településeken szervezhető a falugondnoki szolgálat. A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.

Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban

- Az útmutatót az Emberi Erőforrások Minisztériuma adta ki 2020.március 18-án. Forrás: Szociális Ágazati Portál

 A falugondnoki szolgálatok szakmai programjáról
(SZGYF - 2020.01.29. Tófej)

- Jogszabályi háttér, alapelvek, formai követelmény, célcsoport, szolgáltatási elemek... A cikkben található PPT Matolcsi Papp Zoltán, szakértő módszertani referens előadásának főbb elemeit tartalmazza.

Szociális alapszolgáltatások - Költségvetés 2020.

- Rövid összefoglaló a 2019. június 4-én benyújtott, T/6322. számú Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban a szociális alapszolgáltatásokat érintő változásokról.

Falugondnok és a betegszállítás - 2019.

- Milyen esetekben szállíthat beteget a falugondnoki szolgálat

Falvakvak, tanyák segítői - Szociálispolitikai Szemle - 2018

- Szerzők: Ghyczy Gellért, Szeder-Kummer Mária 
  Megjelent: Szociálispolitikai Szemle különszám: Szemle Könyvek 4. 2018.

 

Zalai Falvakért Egyesület

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 47-51.
Telefon: +36 92 511 260, Fax: +36 92 511 270
Mobil: +36 30 348 8765, Mobil: +36 30 997 1681, Mobil: +36 70 388 2588
E-mail: zalafalu kukac t-online.hu zalaifalvak kukac gmail.com