Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Zalai Falvakért Egyesület

Falugondnokság

2019. október

–1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

–1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről

–369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

–81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és
vizsgakövetelményeiről

–8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési
nyilvántartásáról

–9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a
szociális szakvizsgáról

–9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

–1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)

–257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról (Kjtvhr.)

–2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

–1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

–89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben
tartásáról

–1294/2019. (V.27.) Korm.határozat a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu-és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi
többlettámogatásáról

A jogszabályok hatályos szövege megtalálható a www.njt.hu oldalon

Zalai Falvakért Egyesület

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 47-51.
Telefon: +36 92 511 260
Mobil: +36 30 348 8765, Mobil: +36 30 997 1681
E-mail: zalafalu kukac t-online.hu zalaifalvak kukac gmail.com