Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Zalai Falvakért Egyesület

Kiadványaink

Mi.Nők. Egymásért. Együtt. - Fotókiállítás

A Zalai Falvakért Egyesület, a Flex Foundation támogatásában a Mi.Nők. Egymásért. Együtt. programja keretében pályázatot hirdetett amatőr és profi fotográfusok számára csoportos kiállításon való megjelenésre. A pályázatra beérkezett és zsűrizett alkotásokból 2022. május 31-én nyílt kiállítás Zalaegerszegen a Hevesi Sándor Színházban. A felhívásra összesen 22 alkotó küldte be a pályamunkáit, a zsűri 95 alkotásból választotta ki 9 alkotó 34 képét. A díjazott és kiállított fotók a bővebben gombra kattintva tekinthetőek meg.

30 éve a zalai falvak szolgálatában

A kiadvány egy prospektus, amely a 30 éves évfordulóra készült. Magyar és angol nyelven röviden ismerteti a Zalai Falvakért Egyesület küldetését, azokat az értékeket, amelyek mentén immár 3 évtizede folyamatosan működik. Modern grafika üzenete a megújulás, a változásokhoz való alkalmazkodás. 

Te is lehetsz önkéntes a zalai falvakban!

A kiadvány bemutatja a három éves projektben résztvevő településeket – Becsvölgye, Teskánd és Zalabér közösségeit, mindazokat a tevékenységeket, amelyek a program keretében itt megtörténtek. Segítettük a települések egyesületeit, a közösség–és szervezetfejlesztési munka eredményeként egy új egyesület is alakult. A kapcsolati háló 23 kistelepülési közösséggel bővült. Számos önkéntes és sok önkéntes óra emelte és növelte a közösségek erejét, kapacitását. Közösségi felmérések – interjúk, közösségi beszélgetések egész sorát szerveztük meg. A falugondnokokkal az önkéntes vándortáborok hálózatát hoztuk létre. Amerikából is érkeztek önkéntesek, akik angol nyelvi kurzusokat szerveztek a kisfalvak fiataljaival. Sok hasznos és örömteli találkozás, értelmes és a közösség hasznára váló tevékenység ott helyben – ez a legnagyobb hozadék. 10 oldal, leírásokkal, fotókkal.

Szakpolitikai ajánlás a zalai falvakért (2020)

A Transznacionális együttműködések a Zalai Falvakért Egyesületnél, EFOP-5.2.2-17-2017-00152 számú projekt keretében – 2018-02.01. és 2020.01.31. között - komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozását vállaltuk, mely jó alapot adhat a jövőre nézve új mintaprogramok indítására.Szükség van életképes vidéki közösségekre, amelyek önálló akarattal, megélhetéssel és jövőképpel rendelkeznek, akik képesek képviselni saját és jövő nemzedékük érdekeit. Kihívások, feladatok, konkrét fejlesztési területek.

Közösségi kapcsolatokkal a helyi fejlődésért – kutatási zárójelentés (2020)

EFOP-5.2.2-17-2017-00152-Transznacionális együttműködések a Zalai Falvakért Egyesületnél
A kutatás fókusza a közösségben aktív szerepet vállalók körüli kapcsolati háló jelentőségének megragadásán és annak fejleszthetőségén van. Keresi a helyi szerepvállalást előre mozdító, ill. az azt hátráltató tényezőket, elemzi a közösségi ügyekben aktív helyi szereplők kapcsolatrendszerét.  Keresi a gyakran felmerülő problémákat, az ismétlődő elakadási pontokat és keresi a pozitív kimenetelű akciókat, hogy azonosítsa a hatékony támogatás összetevőit. 
A válaszokat Zala megyei és Székelyföldi kisközösségekben találtuk meg.

Spiritusz - Virtuális és közösségi módszerekkel a kistelepülésekért

A kiadvány bemutatja a „Spiritusz” nevű programot, és az aktívan bekapcsolódott 15 települési közösséget. A kiadvány egy hároméves (2013-2016) közösségfejlesztő folyamatot mutat be, amely közös akaratból indul, ugyanakkor a való életet tükrözi. A kiadvány angol nyelvű összefoglalót is tartalmaz.

Közösen a zalai vidékért!

A kiadvány 2015-ben készült, melynek célja az egyesület tevékenységének, fontosabb programjainak megismertetése angol és magyar nyelven. A szervezet ekkor fogalmazta újjá küldetését és határozta meg jövőképét.

Az értéket választjuk! – fenntarthatósági útmutató

Az értéket választjuk! - program, a kiadvány a hagyományos gazdálkodási módok fontosságát, az anyagtakarékosságot, a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelését, a víztakarékosságot, a termékigényesség visszaállítását hangsúlyozza a saját termelés szorgalmazásával, a közösségi programokkal, mindezt a környezettudatosság alkalmazásával.

Őrállók öröksége - Njegovatelji Tradicijske Bastine

A magyar és horvát néprajz közös kincsének eljuttatása a gyerekekhez, felnőttekhez. A 44 db színes, horvát és magyar nyelvű lapból álló kártyajáték bemutatja a Göcsej, a Hetés, a Muraköz, a Mura mente a tájegységeit, azok természeti kincseit, a népi hagyományokat, építészeti remekeit.

Gönczi Ferencz - Muraköz és népe

1895-ben jelent meg Gönczi Ferenc néprajzi kismonográfiája. E nagyjelentőségű, ma már pótolhatatlan adatokat tartalmazó néprajzi munka soha többé nem jelent meg nyomtatásban – példányai könyvtárak féltve őrzött kincsei. Ezért nagyjelentőségű a mostani hasonmás kiadás – a magyar és horvát néprajz közös kincsét tesszük most az olvasók kezébe. 

Zalai Falvakért Egyesület

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 47-51.
Telefon: +36 92 511 260
Mobil: +36 30 348 8765, Mobil: +36 30 997 1681
E-mail: zalafalu kukac t-online.hu zalaifalvak kukac gmail.com