Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Zalai Falvakért Egyesület

Egyesületünkről

Zalai Falvakért-díj

A Zalai Falvakért Egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából (2010-ben) - az egyesület elnöksége díj alapítását és adományozását határozta el. 
2010-ben a Zala Falvakért-díjat, Dr. Pálfy Dénes és a Zala Megyei Népművészeti Egyesület kapta. 
A 25. évforduló alkalmából az egyesület elnöksége az eredeti célokat megtartva – kettő díj adományozását határozta el. A díjakat Dr. Szinku Mihály és Sütheő Jánosné Zalalövő tanyagondnoka kapta. 
A Zalai Falvakért-díj adományozásával az a célunk, hogy méltó módon ismerjük el a Zala megyei települések érdekeinek előmozdításában és fejlődésének elősegítésében, az itt élők életminőségének javításáért végzett kiemelkedő, példamutató tevékenységet. 
A díj adományozásával az egyesület elnöksége nagyrabecsülését kívánja kifejezni mindazon magánszemélyeknek és falugondnokoknak, akik az elmúlt években a Zalai Falvakért Egyesület küldetését, feladatvállalását segítve
• a gazdasági, kulturális fejlődésben kiemelkedően munkálkodtak, 
• a településen élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
• kimagasló közéleti munkát végeztek, 
• tevékenységükkel a civil mozgalom hírnevét öregbítették,
• a foglalkoztatás, a civil mozgalmak fejlesztése területén kimagasló teljesítményt
nyújtottak, 
• munkásságukkal maradandót alkottak, 
• szerepet vállaltak a települések közösségi programjaiban, 
• civil érdekek érvényesítésében,
• a közösségi értékek megőrzésében és megóvásában,
• hosszabb ideje eredményesen tevékenykedtek Zala megyei civil társadalma és a megyében élő közösség érdekében,
• ápolták és őrizték a települések értékeit, hagyományait. 
A Zalai Falvakért-díj kettő kategóriában kerül kiadásra – magánszemélynek és falugondnoknak. 
A díj kettő azonos formájú plakett, amelyek megalkotására Németh Jánost, Zalaegerszegen élő Kossuth-díjas keramikust, a Nemzet Művészét kértük fel. 

A díjak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

Díjazottak 2015-ben:

Sütheő Jánosné tanyagondnok, Zalalövő-Irsapuszta

Dr. Szinku Mihály állatorvos

Sütheő Jánosné laudációja
Dr. Szinku Mihály laudációja

 
Díjazottak 2010-ben:
dr. Pálfi Dénes és a Zala Megyei Népművészeti Egyesület
A Magyar Népművészeti Egyesület méltatása a díj átvételekor
Dr. Pálfi Dénes méltatása a díj átvételekor

Zalai Falvakért Egyesület

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 47-51.
Telefon: +36 92 511 260
Mobil: +36 30 348 8765, Mobil: +36 30 997 1681
E-mail: zalafalu kukac t-online.hu zalaifalvak kukac gmail.com