Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Zalai Falvakért Egyesület

Projektjeink

Projekt cím: 2012-1-ES1-GRU06-53522 3 TISSE - Training Innovation Skills for Social Economy IndividualsTISSE - Egész életen át tartó tanulás program
Projekt finanszírozója: LifeLong Learning Programme /GRUNDTVIG Learning partnerships
Projekt időszak: 2012.09.01 – 2014.07.31.
Projekt teljes költségvetése: 162.900 EUR ( ZFE 16.000 EUR)
A program témája: szociális gazdaság
Együttműködők partnerek: Spanyolország, Csehország (2 szervezet), Olaszország, Horvátország, Portugália, Skócia és a ZFE

A T-ISSE projekt célja az volt, hogy válaszolva a szociális gazdaságban tevékenykedők  növekvő igényeire, segítse őket hozzá, hogy személyes versenyképességük erősödjön, és ezáltal tevékenységük hatékonysága is növekedjen a szociális gazdaság területén működő szervezetekben. A projekt célkitűzései minden tekintetben teljesültek. A projekt a szociális gazdaságban működő szervezetek és személyek innovációs képességeit erősítette. Az érintett célcsoport körébe tartozhattak szociális munkások, idősekkel, bevándorlókkal foglalkozók, szociális vállalkozások üzleti tanácsadói, kezdő vállalkozók, és más, a szociális gazdaságban tevékenykedő vagy ezt tervező szakemberek. 

A célcsoport működési területe a vidék, kistelepülések, illetve városi, nagyvárosi környezet is lehetett.  A projekt eredményeképpen a kifejlesztett eszközök alkalmazásával a célcsoport képessé vált arra, hogy tovább fejlessze azokat a készségeit, készségeit, amelyekkel támogatni tudják a hatókörükbe tartozó szociális vállalkozások üzleti tevékenységét, illetve amelyek birtokában ők maguk ilyen tevékenységet tudnak végezni. Vagyis a célcsoport sikeresebben tud megvalósítani olyan üzleti folyamatokat, amelyekkel hatékonyabbá tehetik a saját illetve a támogatott szociális vállalkozásaik működését. 

A megfelelő módszertan kidolgozása érdekében két részre bontottuk a tevékenységeket.

1)Azoknak a készségeknek, képességeknek az azonosítása és megosztása, amelyek szükségesek az egyéni kreativitás és innovativitás fejlesztéséhez
2)A megfelelő tréning modulok azonosítása és egy platformon keresztül történő megosztása abból a célból, hogy segítséget nyújtson az egyéneknek, hogy a szociális gazdasághoz kapcsolódó tevékenységeik innovativítását erősíteni tudják.

A tevékenységek a partnerek közötti megfelelő professzionális koordinációval, a tervezettek szerint valósultak meg. A két év T-ISSE partnerség, közös tevékenység eredményeképpen a projekt sikeresen megvalósult.

Egy interaktív, innovatív mátrixot fejlesztettünk ki, amely a kedvezményezetteknek segít a saját és a szervezetük innovatív képességeinek kiértékelésében, azonosítja a fejlesztendő területeket, amelyek segítségével versenyképesebbé válnak a termékek, szolgáltatások az érintett szociális vállalkozásban. A mátrix és a szociális gazdaságot fejlesztő új eszközök az érintett személyek személyes versenyképességét növelik, amelyek segítségével a napi üzleti tevékenység javításához szükséges készségeik, képességeik fejlődnek. Valamennyi projekt partner összeállított és megosztott olyan tréning modulokat, amelyek áthidalják a hiányokat 

a meglévő és a szükséges képességek, tudás között. Így széles spektrumot felölelő, innovatív, új tréning modulok jöttek létre. Ezeket a jövőben proaktív módon lehet alkalmazni olyan munkaerő piaci készségfejlesztésre, szakmai tudásbővítésre is, amely a szociális gazdaság területén "csinálva tanulással" élethosszig való tanulási modell keretén belül segíti az érintetteket. Létrejött egy nyílt e-learning platform, amely sikeresen alkalmazható a mátrix és a tréning modulok megosztására, eljuttatására a kedvezményezettek különböző csoportjaihoz. A projekt partnerek új tréning anyagait, egyéb hasznos termékeit fel fogják tölteni, megosztják, a kedvezményezettek pedig további anyagokhoz jutnak hozzá, hogy a szociális vállalkozásuk működtetéséhez szükséges tudásukat bővítsék, készségeiket fejlesszék. A projekt utolsó fázisában az e-learning platformot és a létrejött képzési anyagokat sikeresen teszteltük egy jól körülhatárolt, tudatosan megválasztott célcsoporton. A tesztek eredménye a visszajelzések alapján nagyon pozitív. 

A diagnózist segítő mátrix, amely a központi eleme a projekt termékeinek a partnerek együttműködésével egy interaktív változatban is létrejött, olyan elemekkel, amelyek az egyének innovációs készségeit mérik, mint pl. "képesség a tanulásra" "képesség a probléma megoldásra" "kreativitás" stb. 

Mindez egy felületen működik, amelynek segítségével a tanuló válaszolva az értékelő kérdésekre a vállalkozásra vonatkoztatva kapja meg az eredményeket, pl. a vállalkozás piaca, versenytársai, a működés szektora, termékei, szociális felelősségvállalása stb. területeire vetítve végzi el az értékelést.

 

 

Zalai Falvakért Egyesület

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 47-51.
Telefon: +36 92 511 260
Mobil: +36 30 348 8765, Mobil: +36 30 997 1681
E-mail: zalafalu kukac t-online.hu zalaifalvak kukac gmail.com